Sitemiz Mozilla Firefox ile görüntülendiğinde en iyi sonucu vermektedir.

Env.No
Ayrıntılar
Metal
Birim
Çap
Gram
Darp Yeri
Tarih
Fotoğraf
374
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
22
2.1
Alaiye
TY
Anonim
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
321
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
25
1.86
DY
TY
Anonim
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
325
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
23
2.2
DY
TY
Anonim
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
328
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
25
1.86
DY
TY
Anonim
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
329
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
23
1.88
DY
TY
Anonim
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
401
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
25
1.89
DY
TY
Anonim
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
452
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
22
2,20
Süleymanşehir
699
I. Süleyman Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
453
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
24
2,23
Süleymanşehir
699
I. Süleyman Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
454
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
24
2,24
Süleymanşehir
699
I. Süleyman Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
455
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
23
2,34
Süleymanşehir
699
I. Süleyman Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
456
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
23
2,12
Süleymanşehir
699
I. Süleyman Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
492
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
23
2,02
Süleymanşehir
709
Mehmed Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
324
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Dirhem
25
1.75
DY
TY
Mehmed Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________

PDF Yazdır E-posta

On üçüncü asrın sonlarına doğru, Beyşehir (Süleymanşehir) ve Seydişehir civarında kurulmuş bir Türk beyliğidir.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde, yani XIII. yüzyılın ikinci yarısında eski Psidia toprakları üzerindeki Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kurulmuş bir Türkmen beyliğidir.

Beyliğin kurucusu Selçuklular'ın uç beylerinden olan Seyfeddin Süleyman Bey'dir. Beyliğin merkezi ilk önce Gorgorum olup, daha sonra bu beyliğin daimî merkezi, Seyfeddin Süleyman Bey tarafından tesis edilen ve bu beyin adına izafeten Süleyman şehri de denilen Beyşehri olmuştur.

Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey, Anadolu Selçukluları'nın uç beyi idi. Selçuklu sultanı Üçüncü Gıyâseddîn Keyhüsrev, 1283 senesinde İlhanlı hükümdarı tarafından öldürülünce, yerine amcasının oğlu İkinci Gıyâseddin Mesud geçti. Gıyâseddin Mesud, Konya’daki Eşrefoğlu ve Karamanoğlu kuvvetlerinin Gıyâseddin Keyhüsrev taraftarı olması sebebiyle Konya’yı bırakarak, Kayseri’yi devlet merkezi yaptı. Gıyâseddin Keyhüsrev’in annesi, devletin, iki torunu ile Mesud arasında paylaştırılmasını isteyerek, Eşrefoğullarını ve Karamanoğulları'nı Konya’ya çağırdı. Eşrefoğlu Süleyman Bey’e, saltanat naipliği verildi. Bu şehzadeler, 1285 senesinde tahta çıkarıldı. Yedi ay gibi kısa bir süre sonra Gıyâseddin Mesud ve vezir Sâhib Ata’nın gayretleriyle, şehzadeler bertaraf edildi. Bunların tahttan indirilmesi üzerine, Eşrefoğlu Süleyman Bey, kendi merkezine çekildi ve Sultan Mesud’a karşı cephe aldı.

1286 senesinde, Eşrefoğullarının merkezi, Germiyanoğulları tarafından yağmalandı. 1288 senesi başlarında Eşrefoğlu Süleyman Bey, Ilgın’a akın yaptı. Aynı sene Sultan Mesud ile barışarak, itaatini arz etti. Beyliğin merkezini Beyşehir’e nakletti ve şehrin etrafını surlarla çevirdi. Eşrefoğlu Süleyman Bey, 1302 senesi Ağustos ayının yirmi yedisinde, Beyşehir’de vefat etti. Yerine, büyük oğlu Mehmed Bey geçti.

Mehmed Bey, beyliğinin topraklarını kuzeye doğru genişletmeye muvaffak oldu. Akşehir ve Bolvadin’i ele geçirdi. 1314 senesinde, Anadolu beylerinin itaatlerini sağlamak ve âsilerini cezalandırmak için, sefer düzenleyen İlhanlı Devleti’nin Beylerbeyi Emir Çoban’a itaat eden beyler arasında, Mehmed Bey de vardı. Mehmed Bey’in, 1320 senesinden sonra öldüğü, Bolvadin’de yaptırdığı caminin kitabesinden anlaşılmaktadır.

Mehmed Bey’in yerine, oğlu İkinci Süleyman Bey geçti. Süleyman Bey zamanında, uçlarda bağımsızlıklarını muhafaza etmeye çalışan beylere karşı, İlhanlı Devletinin Anadolu valisi Demirtaş, harekete geçti. Demirtaş, 1326 yılında Beyşehir’e yürüyerek şehri ele geçirdi. Süleyman Bey’i işkenceyle öldürerek, göle attırdı. Böylece Eşrefoğulları Beyliği sona erdi.

Seyfeddin Süleyman Bey, 1297 senesinde Beyşehir’de, nefis Türk mimari eserlerinden olan bir cami yaptırdı. Bu caminin mihrabı çok güzel olup, Selçuklu mimarisinin devamıdır. Türbesi bu caminin yanındadır. Mehmed Bey de Bolvadin’de güzel bir cami yaptırmıştır.

Mübârizüddin Mehmed Bey adına, Şemsüddin Mehmed Tüsterî tarafından Arapça Fusûl-ül-Eşrefiyye isimli bir eser yazılmıştır. Eserin yazması, Ayasofya kütüphanesi, 2445 numarada kayıtlıdır.