Sitemiz Mozilla Firefox ile görüntülendiğinde en iyi sonucu vermektedir.

Env.No
Ayrıntılar
Metal
Birim
Çap
Gram
Darp Yeri
Tarih
Fotoğraf
292
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
13
1.04
Simav
TY
Anonim
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
291
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
17
1.06
DY
TY
Mehmed Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
392
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
15
1.14
DY
TY
Mehmed Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
396
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
18
1.17
DY
TY
Mehmed Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
430
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
16
1.11
DY
TY
Mehmed Bey
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
407
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
18
0.97
DY
TY
Şah Çelebi
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
583
Ayrıntılar için tıklayın
AE
Mangır
20
1,84
DY
TY
Şah Çelebi
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
393
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
13
0.71
DY
808
Yakup II
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
427
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
16
0.6
DY
813
Yakup II
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
395
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
13
0.83
DY
825
Yakup II
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
406
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
15
0.9
DY
825
Yakup II
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
394
Ayrıntılar için tıklayın
AR
Akçe
14
0.93
DY
TY
Yakup II
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
293
Ayrıntılar için tıklayın
AE
Mangır
14
1.13
DY
TY
Yakup II
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________
294
Ayrıntılar için tıklayın
AE
Mangır
17
0.92
DY
TY
Yakup II
______ ________ _____ _______ _____ _______ _______ _______ _________________

PDF Yazdır E-posta

Kütahya ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir. Toprakları, doğuda Afyonkarahisar ve Denizli, batıda Gediz ve Menderes vâdilerine kadar uzanırdı.


Germiyanoğulları, Anadolu Selçukluları'nın son döneminde Kütahya ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir. Germiyan bir türk aşiretinin adı olup, ilk defa XIII. yüzyılın başlarında Selçuklu Devleti'nin hizmetinde Malatya'da faaliyet göstermişlerdir. Germiyan aşireti, Harizm hükümdarı Celaleddin Harzemşah Mengüberti ile Anadolu taraflarına gelmiş ve Selçuklular'ın hizmetine girmişlerdir. Malatya'da bulundukları sıralarda aşiretin reisi Ali Siroğlu Muzafferüddin idi. Selçuklu sultani II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında (1236-1246) vuku bulan Baba İshak tarafından yönlendirilen Babailer isyanının (1239) bastırılmasında görevlendirilmişse de başaramayarak ilk defa mağlup olmuştur. Onun oğlu Kerimüddin Ali Şir, Selçuklu şehzadeleri arasındaki taht mücadelesinde II. İzzeddin Keykavus taraftarı olduğu için, IV. Kılıç Arslan zamanında Vezir Pervane Muineddin Süleyman tarafından diğer muhaliflerle birlikte öldürülmüştür (1264).


Germiyanoğulları'nın kesin olarak hangi tarihte Kütahya ve civarına yerleştikleri bilinmemektedir. Ancak Baba İshak isyanının bastırılmasından sonra (1241), II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından bölgeye yerleştirildikleri ileri sürülmektedir. Ayrıca, Selçuklu Şehzadesi olduğu iddiasıyla Karamanoğlu Mehmed Bey'in ortaya çıkardığı Cimri (Gıyaseddin Siyavuş)'nin yakalanması hadisesinde (1277) rol aldıklarına göre bu tarihte Kütahya, Afyon ve Denizli taraflarında yerleşmiş olmalıdırlar.Baba İshak isyanı sırasında Malatya'da olan Germiyanlıların Cimri hadisesi esnasında Bati Anadolu'da bulunmaları, muhtemelen Moğol istilası sebebi ile bu bölgeye göç ettiklerine delâlet etmektedir.


Cimri olayı sırasında (1277) Batı Anadolu'da bulunan ve Anadolu Selçukluları’nın hizmetinde hareket eden Germiyanlılara bu hizmetleri karşılığında Kütahya ve civarı ikta, yani tımar olarak verilmiş olmalıdır. Bu hadise sırasında Sahipata oğulları emrinde olduğu görülen Germiyanlılar, bu tarihten itibaren güçlü bir beylik haline gelmeye başladılar. Nitekim Bati Anadolu'daki Aydın, Menteşe, Saruhan, Denizli beyleri ilk zamanlarında Germiyanoğulları'na tâbi idiler.
Moğollar'ın Anadolu'yu işgali ve Selçuklu Devleti üzerinde hakimiyet kurmalarından sonra XIII. yüzyılın sonları ile XIV. yüzyılın başlarında uçlardaki beyler bağımsızlıklarını almaya başladılar. Germiyanlılar da Selçuklu-Moğol idaresine karşı çıkarak 1283'ten itibaren bir beylik olarak teşkilatlanarak II. Mesud'a karşı mücadeleye giriştiler. 1286-1291 yılları arasında meydana gelen bu olaylarda bazen Germiyanlılar, bazen da Selçuklu sultanı II. Mesud galip geldiler. Bu tarihlerde Germiyan kuvvetlerinin başında Hüsameddin I. Alişir bulunuyordu. XIII. asrın sonlarında ise beyliğin başında Hüsameddin Bey'in kardeşi Yakup Bey bulunuyordu ve bu sırada Germiyanlılar, Selçuklular'a tabi olarak iyi ilişkiler içinde idiler.